De volgende generatie analytics voor datagestuurd politiewerk

Creëer een veiliger en efficiënter korps met data en analytics

 

Wetshandhaving is een risicovolle taak – data en analytics moeten helpen om zaken veiliger, maar niet ingewikkelder te maken. IBI werkt als een vermenigvuldigingsfactor. We ondersteunen alle behoeften van de wetshandhaving: van de korpsleiding, rechercheurs en agenten op straat, tot hulp bij proactieve personeelsinzet en misdaadbestrijding. Met data-gedreven analytics die de informatie strategisch opsplitsen in bruikbare inzichten, krijgen wetshandhavers uit alle afdelingen end-to-endinzicht in alle dagelijkse operaties.

Voorspellend politiewerk

 

Het systeem verwerkt een enorme hoeveelheid data over criminaliteit – van systemen voor het beheer van strafregisters tot computerondersteunde dispatchingsystemen en nog veel meer – en creëert zo predictive analytics om middelen toe te wijzen en proactieve inzichten te bieden om incidenten te voorkomen nog voordat ze zich voordoen.

Analytics voor wetshandhaving

 

Dit niveau van analytics biedt de verschillende soorten gebruikers de nodige, relevante informatie. Politieagenten zijn bijvoorbeeld geen data-analisten – en dat hoeft ook niet. Hun vermogen om te observeren en te reageren op situaties is een kritiek onderdeel van hun werk en dat is belangrijker dan naar cijfers staren. Analytics voor wetshandhaving biedt politieagenten een bewustzijn van de situatie waardoor besluitvorming en prioritering worden verbeterd.

Datagestuurde operaties

 

Profiteer van een uitgebreid en gemakkelijk te verwerken overzicht van cruciale data – misdadigers, werknemers, incidenten en andere informatie – en bouw zo een datagestuurde wetshandhavingsoperatie op die effectief inspeelt op de behoeften van de gemeenschap.

2200 Beëdigde en niet beëdigde leden van het YRP-politiekorps
1750 Vierkante kilometers die grenzen aan de stad Toronto, beschermd door dat korps.
15 seconden om na te gaan en aan te tonen waar de grootste behoefte aan politiewerk is.

De uitdaging

 

De regionale politie van York werd in 1971 opgericht door de samenvoeging van 14 afzonderlijke gemeentelijke politiekorpsen en verzamelt al jaren waardevolle data. Om de datagestuurde besluitvorming te ondersteunen, moest informatie handmatig worden samengevoegd en ontleed om te weten hoe, wanneer, waar en waarom politiemiddelen moesten worden ingezet. De uitdaging was om orde te scheppen in de in silo’s opgeslagen gestructureerde en ongestructureerde data van de regionale politie van York, alvorens deze data voor te bereiden voor een optimaal gebruik in de strategische planning, performance management en operationele analytics.

“Dit platform transformeert de manier waarop we eerstelijnsoperaties uitvoeren. Onze eerstelijnsmedewerkers kunnen informatie op een zinvolle manier ontvangen en verwerken, en ervoor zorgen dat we de juiste informatie hebben om onze middelen strategisch in te zetten.”

 

James MacSween
Deputy Chief
York Regional Police

De resultaten

De business intelligence unit van YRP werkte samen met IBI om wetshandhavingsdata toe te passen op het Real-Time Operations Center (RTOC) van de instantie. Het resultaat was een data warehouse waarin de data van alle afdelingen wordt samengevoegd. Het warehouse werd de basis voor een samenhangende analytische omgeving.

Toenemende efficiëntie

De betere analytische applicaties zorgden voor betere resultaten op het gebied van criminaliteitspreventie, toewijzing van middelen, het welzijn van werknemers en organisatorische prestaties. En met een efficiënter gebruik van middelen en activa, heeft YRP aanzienlijk minder tijd besteed om uiteenlopende gegevens te verzamelen en bruikbaar politiewerk te kunnen leveren.

Resultaten kwantificeren

Ibi has helped YRP to quantify the cost of policing and prosecuting various types of crimes, as well as to calculate the time and resources being devoted to noncriminal activity, thus maximizing efficiency of its detectives and patrol officers.

Crime Prevention

IBI heeft YRP geholpen bij het kwantificeren van de kosten van het politiewerk en het vervolgen van verschillende soorten misdrijven, maar ook bij het berekenen van de tijd en middelen die aan niet-criminele activiteiten worden besteed. Hierdoor is de efficiëntie van de rechercheurs en de politieagenten van YRP gemaximaliseerd.

Een krachtig data warehouse

 

De business intelligence unit van YRP werkte samen met IBI om wetshandhavingsdata toe te passen op het Real-Time Operations Center (RTOC) van de instantie. Zo ontstond een data warehouse dat de basis vormt voor een samenhangende analytische omgeving die de juiste data levert voor elk deel van de organisatie, tot en met de agenten op de straat.

Neem contact op om te weten te komen hoe ook u met data betere inzichten kunt opbouwen.

 

Demo aanvragen

20% Minder verkeersongevallen
67% Minder brandstofverbruik door gerechtsdeurwaarders
200 uur Handmatige werktijd bespaard bij het opstellen van misdaadrapporten
1 jaar Tot de productiviteitswinst de kosten van het nieuwe systeem compenseerde

De uitdaging

 

Alle afdelingen van het politiebureau van Milwaukee County besteden elke maand 100 tot 200 uur om de data te verzamelen om CompStat-rapporten op te stellen die worden gebruikt om de criminaliteitstrends in de 19 regio’s van Wisconsin te controleren. De werknemers moesten data combineren uit systemen die de handhavingsactiviteiten, het uitsturen van agenten, de dienstregelingen, de gevangenisbezetting, de personeelsplanning en andere gevoelige informatie uit het strafrechtelijk informatiesysteem traceren. Ze moesten ook informatie uit spreadsheets en papieren logbestanden opnemen.

“Vroeger moesten we bij het oplossen van steeds terugkerende misdaden, zoals autodiefstal en gewapende overvallen, wel vijf of zes verschillende systemen raadplegen. Nu kunnen we de informatie uit alle systemen samen bekijken om iemands verkeerscontroles, arrestaties en gevangenisbezoeken te vinden, samen met bekende medeplichtigen, bezoekers, telefoonnummers en nog veel meer.”

 

Brian Barkow
Deputy Inspector and Head of Law Enforcement Analytics
Milwaukee County Sheriff’s Office

De resultaten

Het platform beschikt over dashboards voor elke afdeling, met belangrijke prestatiekengetallen en incidentrapporten die op plattegronden worden weergegeven. Het systeem biedt ook de mogelijkheid om informatie in twee richtingen en in realtime met andere overheids- en wetshandhavingsinstanties uit te wisselen.

Efficiëntie verbeteren

De software berekent nu de meest efficiënte route voor agenten die worden ingezet als gerechtsdeurwaarder. De brandstofkosten zijn met 67% gedaald en de agenten hebben meer tijd om de mensen die ze zoeken na te trekken - met tot 78% succes bij de eerste poging.

Moeilijke gevallen oplossen

Rechercheurs hebben nu direct toegang tot informatie van meerdere instanties met betrekking tot incidenten en verdachten. En ze ontvangen nu realtime meldingen wanneer er potentiële nieuwe aanwijzingen worden geïdentificeerd, zoals wanneer een persoon die voor een zaak relevant kan zijn, in de gevangenis terechtkomt.

Voorbereiden op rampen

Een toepassing voor het beheer van noodsituaties biedt een gedetailleerd beeld van de omstandigheden in het district, waarbij informatie wordt ontleend aan een scala aan bronnen, waaronder een lokale weerradar en verkeerscontroles.

Integratie van diverse databronnen

 

Automatiseer de verzameling van data voor realtime inzicht in misdrijven, ongelukken, arrestaties en rechtszaken.

Neem contact op om te weten te komen hoe ook u met data betere inzichten kunt opbouwen.

 

Demo aanvragen