Met data bouwen aan sterkere gemeenschappen en overheden

Transformeer de staat en de plaatselijke overheid met krachtige data en analytics

 

Modernisering van staat en de plaatselijke overheden verloopt soms traag. Het is tijd om dit te veranderen met behulp van een cloudgebaseerd, krachtig data- en analytics-systeem dat zich richt op realtime toegang tot het allerbelangrijkste: de dienstverlening naar burgers toe verbeteren, proactief reageren op veranderende openbare behoeften en de resultaatgerichte paraatheid bij noodsituaties verbeteren. Met IBI is dit (en nog veel meer) mogelijk en worden overheidsdata omgezet in bruikbare informatie om de strategische besluitvorming te sturen. Bereik operationele efficiëntie en zie hoe organisatorische effectiviteit razendsnel toeneemt. Zorg voor afdelingsoverstijgende schaalvergroting voor de toekomstgerichte overheid waar uw burgers naar verlangen en behoefte aan hebben.

Hoe we helpen

Slimme overheid

 

Empower alle afdelingen van steden tot provincies en de hele staat om met elkaar samen te werken, toegang te krijgen tot realtime informatie en beslissingen te nemen met volledige transparantie.

Volksgezondheid

 

Verzamel data uit verschillende bronnen voor één enkele weergave van de bevolking en verbeter tegelijkertijd het aanbod van volksgezondheids- en preventieve gezondheidsprogramma’s.

Organisatorische verbetering

 

Stel een diepgaand overzicht samen van de interne operaties met gebundelde personeels- en financiële gegevens, controle van de inkomsten, fraudedetectie en compliance reporting, en dat allemaal in één systeem.

Be aware and prepare

 

Global crises lead to the evolution of technology; each iteration to any organization’s response plan is the sum of painful lessons on the significance of situational awareness.

 

Read our new e-book and find out how you can leverage data and analytics to help your organization be better prepared for any event.

 

Read the e-book

7 Techniques | Cropped

City of Brampton, Ontario

City of Brampton, Ontario

Inkomsten door boetes: MEER Door betere gerichte inspanningen op het gebied van handhaving
Te late bussen: MINDER Omdat controle van vervoer de stiptheid verbetert

De uitdaging

 

Brampton, Ontario, een welvarende en diverse buitenwijk van Toronto, biedt een thuis aan 600.000 mensen en een groeiend aantal hoofdkantoren van bedrijven. In het afgelopen decennium heeft de stad een aantal technische hindernissen vastgesteld en aangepakt:
Data quality en consistentie: De departementen en instanties in Brampton hielden verschillende en onverenigbare dossiers bij waardoor het moeilijk was om een nauwkeurige beeld te krijgen van eigendommen, burgers en werknemers over de hele stad.
Besluitvorming op basis van data: De benodigde analytics om slimmere beslissingen te nemen waren niet altijd beschikbaar in een bruikbare en gemakkelijk toegankelijke vorm.
IT-efficiëntie: Terwijl de omvang van de dataverzameling en -verwerking toenam, nam ook de complexiteit van het onderhoud van de vereiste technologische infrastructuur toe.

“Het voordeel voor ons is een eenvoudiger beheer. We kunnen het onderhoud en de infrastructuur aan Amazon en Information Builders overlaten, zodat onze medewerkers zich kunnen richten op activiteiten die ons klantenbestand ten goede komen.” —Gustavo Espinosa, team leader, digital innovation and information technology division

De resultaten

Dankzij het et data quality-initiatief is de efficiëntie van het personeel toegenomen en zijn kosten voor geretourneerde post vanwege onjuiste adressen verlaagd. Het analytics-systeem verbeterde de reactiesnelheid van de dienstverlening binnen de hele stedelijke overheid.

Een baanbrekend portal

Een vervoersportal met zes dashboards, 40 prestatiekernindicators (KPI's) en meer dan 120 begeleide analytics-weergaven zorgt ervoor dat meer dan 100 stadsmedewerkers in staat zijn om passagiers, bussen en chauffeurs te traceren. Het resultaat: minder te late bussen en meer passagiers.

Realtime handhaving

Een portal dat het toezicht op de naleving van lokale voorschriften ondersteunt en dat overtredingen, boetes en aanverwante activiteiten bijhoudt. De politie kan incidenten in realtime controleren en in kaart brengen om agenten in te zetten waar ze het hardst nodig zijn. Het resultaat: meer inkomsten door boetes.

Self-service voor medewerkers

Een belangrijk initiatief was om een zo groot mogelijk deel van de analytische controle over te dragen aan de eerstelijns gemeenteambtenaren. Gemakkelijk te gebruiken portals en documenten met geïntegreerde interactieve analytics, maken het voor een ambtenaar gemakkelijk om snel de juiste dataweergave te vinden.

Bouwen voor de toekomst

 

In 2019 heeft de stad de cloud van IBI geïmplementeerd en de data- en analytics-software en -ondersteuning verplaatst naar een omgeving die wordt gehost door Amazon Web Services.

Neem contact op om te weten te komen hoe ook u met data betere inzichten kunt opbouwen.

 

Demo aanvragen

Louisiana Department of Health

Louisiana Department of Health

Meer dan 3 miljoen Patiëntendossiers
Meer dan 100.000 Leveranciersdossiers
160 Databronnen

De uitdaging.

 

In 2014 startte het Office of Technology Services (OTS) in Louisiana met de ontwikkeling van een nieuw Medicaid-inschrijvingssysteem. Maar om goed te werken, moest het Medicaid-systeem niet alleen data van talloze andere staats- en federale systemen verzamelen; het moest ook de woonplaats, het inkomensniveau en andere belangrijke feiten over de kandidaten bepalen op basis van inconsistente data. Het project dat in 2016 werd ontwikkeld, werd onder druk gezet toen gouverneur John Bel Edwards 481.000 personen toevoegde met de uitbreiding van Medicaid. Nog een pijnpunt: Controleurs van de overheid stelden regelmatig gevallen van fraude met Medicaid vast, die vaak te wijten waren aan het verouderde computersysteem.

“Met IBI-software konden we een 360 graden beeld van de burger samenstellen. Deze en andere datamanagementprojecten sluiten direct aan bij de doelstellingen en opvattingen van de administratie. De enorme ondersteuning die we van IBI krijgen is essentieel om dit soort visies werkelijkheid te laten worden.”

 

Richard “Dickie” Howze
Chief Information Officer
State of Louisiana

De resultaten

 

Voorkomen van fraude

Toen het nieuwe Medicaid-systeem eind 2018 in werking trad, was Louisiana een van de weinige staten die in realtime kan bepalen of iemand in aanmerking kwam. Het systeem haalt informatie uit meer dan 160 verschillende bronnen om aanvragen te controleren en fraude te voorkomen.

Universeel overzicht

De staat hoopt in de toekomst de dossiers van het Medicaid-systeem te kunnen gebruiken om "één enkele weergave van de burger" voor alle staatsprogramma's te maken.

Opgeschoonde gegevens

De IBI-software combineert en zuivert meerdere databases voor het Medicaid-systeem, om één enkel hoofdbestand van klanten en een ander met meer dan 100.000 zorgverleners te maken.

Blijven moderniseren

 

Er zijn eindeloze mogelijkheden om onze praktijken op het gebied van data management te standaardiseren en dit geweldige systeem uit te breiden om vele andere systemen te ondersteunen. IBI is een belangrijk onderdeel van die strategie.” —Michael Allison, State of Louisiana, chief technology officer.

Neem contact op om te weten te komen hoe ook u met data betere inzichten kunt opbouwen.

 

Demo aanvragen